ဟင္းခ်က္နည္း

Seafood ပင္လယ္စာအသုပ္
Seafood ပင္လယ္စာအသုပ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/sRvrxkiwsgU
နန္းႀကီးသုပ္
နန္းႀကီးသုပ္ ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/4UkIlxpPfXg
ႀကက္သားပင္စိမ္းဟင္း
ႀကက္သားပင္စိမ္းဟင္း အစပ္ခ်က္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/1ktgTkFf5pw
မွ်စ္စပ္ဟင္း
မွ်စ္စပ္ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/ewepd9jvRiA
ကုန္းေဘာင္ႀကီးေႀကာ္
ႀကက္သား ကုန္းေဘာင္ႀကီးေႀကာ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/zmXH8rN2tKg  
ခ်ိဴခ်ဥ္ေၾကာ္
ခ်ိဴခ်ဥ္ေၾကာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား   https://youtu.be/-FrK1bvciFc
ငါးသေလာက္ေပါင္း
ငါးသေလာက္ေပါင္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/JG9jAxumQ-A
ပုစြန္နို့စိမ္း
ပုစြန္နို့စိမ္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/CrGNEoX38Ws
ေခါက္ဆြဲေၾကာ္
တရုတ္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/j9_CvTyIl2Y
ေၾကးအိုးဆီခ်က္
ေၾကးအိုးဆီခ်က္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/8zNdqHPXDBQ
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/cUER03GOFGQ
broccoli salad
ေဟာင္ေကာင္စတိုင္ရိုးရွင္းတဲ့Broccoli သုပ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/7SpdR2X89ps
ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္
ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/PpK1j6hCPuA
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/DmeXovBUgD4
ႀကာဇံေႀကာ္
ႀကာဇံေႀကာ္ အရသာရွိရွိခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/jeWSCEHmGg0  
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္ ခ်ိဳခ်ဥ္ (တန္ပူရာအမႈန့္သံုးနည္း) ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/fVmoWJz_F98
ရံုးပတီသီးနွပ္
ရံုးပတီသီးနွပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/qNuI81oNk6I
ႀကက္သားႏွပ္
ႀကက္သားႏွပ္ ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/82GKut8X-Ns