ငါးသေလာက္ေပါင္း
ငါးသေလာက္ေပါင္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/JG9jAxumQ-A
ပုစြန္နို့စိမ္း
ပုစြန္နို့စိမ္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/CrGNEoX38Ws
ေခါက္ဆြဲေၾကာ္
တရုတ္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/j9_CvTyIl2Y
ေၾကးအိုးဆီခ်က္
ေၾကးအိုးဆီခ်က္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/8zNdqHPXDBQ
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ
ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/cUER03GOFGQ
broccoli salad
ေဟာင္ေကာင္စတိုင္ရိုးရွင္းတဲ့Broccoli သုပ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/7SpdR2X89ps
ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္
ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/PpK1j6hCPuA
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/DmeXovBUgD4
ႀကာဇံေႀကာ္
ႀကာဇံေႀကာ္ အရသာရွိရွိခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/jeWSCEHmGg0  
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္ ခ်ိဳခ်ဥ္ (တန္ပူရာအမႈန့္သံုးနည္း) ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/fVmoWJz_F98