ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္
ႀကက္ဟင္းခါးသီး ပုဇြန္ႏွပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/PpK1j6hCPuA
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း
ႀကက္ရိုးနွင့္ ေဂၚရခါးသီးဟင္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/DmeXovBUgD4
ႀကာဇံေႀကာ္
ႀကာဇံေႀကာ္ အရသာရွိရွိခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/jeWSCEHmGg0  
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္
ပုဇြန္ အႀကြတ္ေႀကာ္ ခ်ိဳခ်ဥ္ (တန္ပူရာအမႈန့္သံုးနည္း) ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/fVmoWJz_F98
ရံုးပတီသီးနွပ္
ရံုးပတီသီးနွပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/qNuI81oNk6I
ႀကက္သားႏွပ္
ႀကက္သားႏွပ္ ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/82GKut8X-Ns